Het ontwerpteam van Timelab ontwikkelt verschillende hanteerbare en inzichtelijke instrumenten. Dit kunnen spelen zijn of meer coachinginstrumenten. Allen hebben ze hetzelfde doel: een diep, systemisch leren van de deelnemers én de groep. Door (zelf)inzicht ontstaat veerkracht en voorspoed.

De verschillende instrumenten raken verschillende thema’s aan die te omschrijven zijn als aandachtspunten om tot systemische transformatie te komen. Wij noemen deze thema’s patronen. Omdat het de ingesleten patronen zijn die we van binnenuit zullen veranderen tijdens het leerproces. 

Ben je geïnteresseerd om deze instrumenten uit te testen met jouw groep? Dan komen wij graag bij u langs. Wil je een langer traject waarbij we de groep en het project in een tijdspanne van 6 maanden volledig op de rails zetten? Dit gaat van juridische structuren, tot governance, tot communicatie en financieel plan. Dan zijn onze coaches jouw bondgenoot!

Het team dat zich buigt over het ontwikkelen van een tool bestaat uit coaches, ontwerpers, wetenschappers, kunstenaars en beleidsmakers en een veelheid aan proefpersonen met verschillende achtergronden en levenspaden. Zo zijn sommige instrumenten tastbare vertalingen van reeds bestaande methodieken, anderen zijn meer doorontwikkeld of volledig ontworpen door het team en partners. 

Gebruikersrechten

Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de instrumenten is toegestaan. Zij mogen bijgevolg enkel door een particulier voor privédoeleinden of een onderneming voor interne bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. Elk ander gebruik van de instrumenten, betalend of niet, is strikt verboden. De koper of ontvanger, die het toch voor commerciële doeleinden wil gebruiken, wordt verzocht een licentie te verkrijgen via team@timelab.orgVoorbeelden

Consent 

Vele burgerinitiatieven drijven op de intrinsieke kracht van mensen. Dit gaat vaak gepaard met vrijwillige inbreng en inspanning. Om de balans te bewaken tussen geven, ontvangen, nemen en toelaten, leren we via deze tool uitdrukking te geven aan de rijkdom aan persoonlijke bijdragen waar het project op gebouwd is. 

Impactor

De rijkdom aan initiatieven die een stad haar zuurstof geven is een lappendeken met ongedefinieerde randen. Het zijn vaak kleine, experimentele initiatieven die niet altijd gefocust zijn op het meten en tonen van hun impact. De impactor helpt inzichtelijk te maken wat de impact van het project is op de betrokken mensen. De tool brengt de context van de geïnterviewden in kaart, vertrekt van hun eigen interpretatie en het belang en waarde dat die er zelf aan hechten. Het resultaat is een impactmeting die dienstdoet als motor voor de volgende fase van het project. 

Het Spel Transfo

Om zicht te krijgen op de ingesleten patronen waar we over de jaren, als persoon en als samenleving, blind voor geworden zijn, laten we ons graag inspireren door de commons. De commons geven ons een glimp van een fundamenteel andere manier van samenleven en helpen wat niet meer werkt te herdenken. Het Timelab Academy Spel Transfo is een collaboratief spelbord waarbij de groep aan de hand van de opdracht om een pand te vrijwaren van privatisering, kennis en inzichten verzamelt over de kracht van commoning. 

Three is a crowd

Een duurzaam en robuust project bestaat uit een samenwerking tussen actoren uit verschillende domeinen. De kracht van een multiperspectief zorgt voor een veerkrachtige en zelfkritische houding. Wanneer we deze domeinen positioneren op de assen publiek/privaat, profit/non-profit, formeel/informeel krijgen we inzicht in de verhouding tussen de spelers enerzijds en de waarden die ze hanteren anderzijds. Het kaartspel Three is a Crowd faciliteert het gesprek tussen de deelnemers van een project en vergroot het wederzijds begrip. 

Otherness

We weten dat bruisende projecten vaak of bijna uitsluitend te danken zijn aan de persoonlijke inzet van mensen en hoe zij samenwerken. Het is het samenspel tussen persoonlijke sterktes, leerbehoeftes, uniciteit van iedere bijdrage en de manier waarop relaties ontstaan en standhouden. Dankzij de Otherness krijgen de deelnemers inzicht in elkaars en hun eigen leervoorkeuren en unieke aanpak in specifieke verwachte en onverwachte situaties. 

Klaver

Enerzijds willen de deelnemers van een project of een community dat het duidelijk is wat hen verbindt, zo kunnen zij zich deel voelen van het geheel. Anderzijds komt er voortdurend nieuwe informatie, kennis en contacten in beeld naarmate een project verloopt. Om deze vaste kern en doorlatende grenzen van een project in balans te houden, gaan we met het instrument Klaver door een proces van doen en tastbaar maken om vervolgens uit te wisselen, testen en feedback verwerken. Het klaver geeft een overzicht van het systeem achter het project of de community.