Timelab Academy: gedeelde plekken en projecten echt doen slagen.

Timelab Academy coacht overheden en organisaties om vorm te geven aan participatieve plekken of projecten. Van bruisende broedplaatsen, inspirerende stadslivings en vernieuwende bedrijfsmodellen tot initiatieven waarvoor we de naam nog moeten uitvinden: wij helpen je plannen in gang zetten én waarmaken.

Impact

Ruim een decennium al stampt Timelab spraakmakende stadsontwikkelings- en innovatieprocessen uit de grond. De rode draad? Brede participatie, authentieke co-creatie tussen inwoners, organisaties en beleidsmakers. En vooral: blijvende resultaten op economisch, sociaal, cultureel en ecologisch vlak. Timelab Academy is de ‘school’ die uit Timelab groeide en die jou de Timelab-methode leert begrijpen en succesvol leert toepassen op je eigen project.

“De behoefte aan samenwerking, nationaal en internationaal, is urgent en vraagt om samenwerkingsmethoden die zowel zinvol als effectief zijn. Timelab’s methode is hoe deze manier van samenwerken in de praktijk kan worden toegepast, rekening houdend met sociale, ecologische en publieke waarden.” – Gwenoële Trapman – DAS Amsterdam

Praktisch

Projecten met veel betrokkenen kunnen complex zijn. De Timelab-methode vormt de complexiteit van jouw project om naar behapbare, praktische onderdelen. Ze helpt je om de neuzen in één richting te krijgen. We gebruiken speelse en eenvoudige instrumenten die iedereen aanspreken, ongeacht je achtergrond, opleiding of levenspad.

“Ik vind het interessant om te zien hoe die oefeningen slimme aanleidingen zijn om te gaan nadenken over wat ikzelf kan inbrengen? De aanpak masseert dingen los waar ik voordien niet over nagedacht.” – deelnemer proefsessie

Verbindend

Meer nog dan een goed idee is een (h)echte band de motor van een gedeeld project.  In de ontwikkeling van onze instrumenten deden we beroep op pedagogische, sociologische, psychologische en antropologische modellen. Al onze instrumenten zetten volmondig in op de kracht van binnenuit en hoe we samen bergen kunnen verzetten.

“We pakken dingen vast die heel zichtbaar zijn. Wat heel boeiend is, is dat we echt als maakleerplek denken en zo als groep overheen de verschillende organisaties denken. Zonder het af te spreken kijken we op dezelfde manier. Het proces dat we doorlopen heeft hiervoor gezorgd.” – deelnemer maakleerplek

Neem deel

Proef

Tijdens een korte workshop laten we je proeven van onze methodes en aanpak. Schrijf in op de open workshops in de agenda.

Do it together

Via onze masterclasses ontwikkel je je eigen competenties als trekker, participatiecoach of community builder. Samen creëren we concrete handvatten waarmee je je project zelfstandig verder uitbouwt. Iedere masterclass belicht een selectie van thema’s, zo kan je ook meerdere masterclasses volgen. Bekijk onze agenda.

Intensieve procesbegeleiding

We ondersteunen en begeleiden jouw initiatief van A tot Z: van bij de prille droom tot en met de unieke invulling van jouw plek of project die 100% uit de verschillende deelnemers komt. Gedurende 10 sessies over 6 maanden zetten wij jouw project volledig op de rails! Dit gaat van juridische structuren, tot governance, communicatie en financieel plan. Neem contact op en wij maken een offerte op maat!


Zo helpen wij je verder

Samenwerken met Timelab Academy in een notendop.

Praktische handvatten

We geven je geen holle tips, maar bruikbare handvatten waarmee je meteen aan de slag kan. Na afloop kan je volledig autonoom en met zelfvertrouwen verder.

Duurzaam beheersmodel

Samen werken we toe naar een degelijk beheerskader voor jouw gedeelde plek of project. Geen eendags-model, maar een kader dat jou vooruit helpt op lange termijn.

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdens een traject gaat er veel aandacht naar jouw persoonlijke ontwikkeling als trekker. Zo helpen we je veerkrachtiger worden en meer betekenisvol in het werk staan.

Fysieke tools

In participatietrajecten hebben fysieke facilitatietools een grote meerwaarde. Samen maken we jouw eigen set tools die leren bevordert en de opgedane kennis levendig houdt.

Helder rapport

Na afloop krijg je een uitgebreid verslag dat inzichten geeft in het traject. Dat maakt het mogelijk om het proces te herhalen, en te anticiperen op valkuilen en opportuniteiten.

Peernetwerk

Je krijgt levenslang toegang tot het lerend netwerk van Timelab Academy. Zo wissel je ervaringen en best practices uit met participatiecoaches in België en ver daarbuiten.


Over onze methode

Een patronentaal

We volgen geen A-B-C stappenplan maar leren samen een nieuwe taal. Deze taal zal jou in staat stellen om anders naar het project te kijken. Zo bouwen we niet alleen ‘wat’ we samen hebben, maar vooral een taal voor ‘hoe’ we samen omgaan met onverwachte en onvoorziene toestanden. 

Zelfredzaamheid

We werken toe naar een verzelfstandiging van je project en de empowerment van de deelnemers. Het hele traject is er namelijk op gericht om zelfredzaam en kritisch aan de slag te kunnen gaan met de geleerde lessen en het overbodig maken van onze ondersteuning.

Vernieuwend en uniek

Timelab Academy voert een strakke regie op het proces, houdt een vinger aan de pols en daagt de groep uit voorbij het vanzelfsprekende te denken. Het resultaat is uniek en komt uit de bijdrage van de verschillende deelnemers. Geen vooraf bedacht voorstel op papier dus, maar echte participatie en co-creatie met vernieuwende inzichten.


Onze referenties

NEST : Meer dan 150 initiatieven verzamelden zich voor een tijdelijke invulling van de voormalige stadsbibliotheek.

RSL OP POST : Een voormalig postkantoor werd de permanente nieuwe plek voor ALLE Roeselarenaren, ongeacht hun economische, sociale of culturele achtergrond.

maakleerplek: Na vier jaren experimenteren, verzamelden de initiatiefnemers zich als autonome entiteit met een gedeeld gebouw en gezamenlijk programma.

Neem contact op

Wil je meer weten? De hoofden bij elkaar steken? Ben je benieuwd hoe we jou organisaties van dienst kunnen zijn? Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende kennismakingvia marieke@timelab.org of neem deel aan onze events!