Onze thema's en methodes

Impactor

De impact meten van wat de geïnterviewde zelf het belangrijkste vindt, dat is de impactor!

De rijkdom aan initiatieven die een stad haar zuurstof geven is een lappendeken met ongedefinieerde randen. Het zijn vaak kleine, experimentele initiatieven die niet altijd gefocust zijn op het meten en tonen van hun impact. De impactor helpt inzichtelijk te maken wat de impact van het project is op de betrokken mensen. De tool brengt de context van de geïnterviewden in kaart, vertrekt van hun eigen interpretatie en het belang en waarde dat die er zelf aan hechten. Het resultaat is een impactmeting die dienstdoet als motor voor de volgende fase van het project. 

Klaver

Balanceer een sterke identiteit van jouw project met de openheid en nieuwsgierigheid naar nieuwe invloeden van buitenaf. 

Klaver is een canvas. Een 2D voorstelling van een complex proces in wording. Dit proces bestaat uit de voortstuwende kracht van mensen in relatie tot elkaar. Het toont de transformatieve kracht van community’s. We bespreken de krachten, de risico’s, de rollen en de acties die nodig zijn om een sterke basis te leggen waarop het project kan bouwen. 

Klaver is ontwikkeld door Timelab Academy als canvas voor procesbegeleiding en inzicht in transformatieve processen.

Transfo

Speel het transformatiespel en ontdek alles wat je had willen weten over commons en het delen van gebouwen. 

Tijdens het spel sta je als groep voor de uitdaging om een pand in de stad te vrijwaren van privatisering. Er is echter nog veel werk aan de winkel. Alle ruimtes moeten permanent gebruiksklaar gemaakt worden en de tuin wordt een gemeenschappelijke publieke oase in de stad. Dankzij de orakelkaarten bouw je je kennis op over manieren van commoning die je zullen helpen om het pand permanent te transformeren tot een plek waar de toekomst voorspoedig is voor iedereen!

Het spel is vers van de pers en we spelen het voor het eerst met een vrij publiek. Doe mee en ontdek de kracht van commoning !

Het spel is vanaf het najaar 2024 verkrijgbaar in onze shop

Consent

Geven, ontvangen, nemen, toelaten. Leer grenzen herkennen en ontwikkel duurzame relaties

Betty Martin ontwikkelde deze prachtige manier van interactie opbouwen tussen mensen in relaties. We vertaalden dit instrument naar een tastbare en uitnodigende tool die het middelpunt wordt voor een workshop waarbij de deelnemer leert grenzen herkennen, aangeven en respecteren. We passen dit toe op herkenbare situaties uit het community-leven. Een workshop die het leven in verschillende relaties ingrijpend zal veranderen. 

In het Timelab Academy traject zetten we dit instrument in voor het definiëren van de inbreng van alle deelnemers die samen de commons vormen.  

Voor verdieping en meer informatie kan je surfen naar schoolofconsent.org

Otherness

Verbonden in verschillen, de kracht van complementariteit in het team

Wie ben ik in de groep? Wat maakt mijn aanpak, verwachtingen en leerdoelen zo uniek? Otherness geeft inzicht in de rijkdom van perspectieven in de groep vanuit een persoonlijke reflectie op de eigen voorkeuren. Dankzij de otherness oefening leren de deelnemers samenwerken met mensen die intuïtief zeer ver weg staan van hun eigen manier van zijn. Het resultaat is een diepere en sterkere samenwerking, meer plezier en een sterke aarding van de groep. 

Otherness is ontwikkeld door Timelab Academy als een digitale app. 

Three is a crowd

Het kaartspel Three is a Crowd faciliteert het gesprek tussen de partners in een project en vergroot het wederzijds begrip.

Een duurzaam en robuust project bestaat uit een samenwerking tussen actoren uit verschillende domeinen. De kracht van een multiperspectief zorgt voor een veerkrachtige en zelfkritische houding. Wanneer we deze domeinen positioneren op de assen publiek/privaat, profit/non-profit, formeel/informeel krijgen we inzicht in de verhouding tussen de spelers enerzijds en de waarden die ze hanteren anderzijds. Het kaartspel Three is a Crowd faciliteert het gesprek tussen de partners in een project en vergroot het wederzijds begrip.

Het kaartspel kan gebruikt worden om kennis uit te wisselen overheen projecten of binnen één project en dit zowel bij het prille begin als tussentijds of als evaluatie. We spelen het spel op basis van de reële projecten van de deelnemers. Wil je jouw project in de groep gooien? Stuur ons een mailtje met een korte inhoud vooraf op marieke@timelab.org

Three is a crowd is ontwikkeld door Timelab Academy in zowel een kaartspel als een digitale app. 

Het kaartspel is verkrijgbaar in onze shop.


Hoe komen de workshops tot stand?

Het ontwerpteam van Timelab ontwikkelt verschillende hanteerbare en inzichtelijke instrumenten. Dit kunnen spellen zijn of meer coachinginstrumenten. Allen hebben ze hetzelfde doel: een diep, systemisch leren van de deelnemers én de groep. Door (zelf)inzicht ontstaat veerkracht en voorspoed.

De verschillende instrumenten raken verschillende thema’s aan die te omschrijven zijn als aandachtspunten om tot systemische transformatie te komen. Wij noemen deze thema’s patronen. Omdat het de ingesleten patronen zijn die we van binnenuit zullen veranderen tijdens het leerproces. 

Het team dat zich buigt over het ontwikkelen van een tool bestaat uit coaches, ontwerpers, wetenschappers, kunstenaars en beleidsmakers en een veelheid aan proefpersonen met verschillende achtergronden en levenspaden. Zo zijn sommige instrumenten tastbare vertalingen van reeds bestaande methodieken, anderen zijn meer doorontwikkeld of volledig ontworpen door het team en partners. 

Gebruikersrechten

Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de instrumenten is toegestaan. Zij mogen bijgevolg enkel door een particulier voor privédoeleinden of een onderneming voor interne bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. Elk ander gebruik van de instrumenten, betalend of niet, is strikt verboden. De koper of ontvanger, die het toch voor commerciële doeleinden wil gebruiken, wordt verzocht een licentie te verkrijgen via team@timelab.org.

Heb je zelf een tool of methode?

Heb je een interessant model of theorie in gedachten? Kan je hulp gebruiken bij het vertalen van dat model naar een praktisch hulpmiddel? Neem contact op via team@timelab.org.