dinsdag - vrijdag
1 feb - 31 mei

Individuele coaching ABBY 2024 Kortrijk

Via een-op-een training en begeleiding ontwikkel je je eigen competenties als trekker, participatiecoach of community builder. Samen creëren we concrete tools waarmee je je project zelfstandig verder uitbouwt.

Zo startten we begin 2022 een traject met ABBY in Kortrijk. 

Om de 3 weken voorzien we een praktische workshop in het maken en hanteren van interactieve leermethodieken voor participatie en cocreatie. 

Gekristalliseerd Uit 10 Jaar Praktijkervaring

Ruim een decennium al stampt Timelab spraakmakende stadsontwikkelings- en innovatieprocessen uit de grond. De rode draad? Brede participatie en co-creatie tussen inwoners, organisaties, wetenschappers, ondernemers, ontwerpers en bestuur. En vooral: blijvende resultaten op economisch, sociaal, cultureel en ecologisch vlak. Uit de vele projecten kwam een unieke methode voort waarmee we nu ook beleidsmakers en professionals ondersteunen om een diverse groep mensen zelf te laten organiseren. Timelab Academy is de ‘school’ die uit Timelab groeide en die jou de Timelab-methode leert begrijpen en succesvol leert toepassen op je eigen project.

Een Pragmatische En Speelse Aanpak

Projecten met veel betrokkenen kunnen complex zijn. Zoveel ideeën. Nog meer meningen. En hadden we het al over de verwachtingen? De Timelab-methode vormt de complexiteit van jouw project om naar behapbare, praktische onderdelen. Ze helpt je om problemen op te lossen en de neuzen in één richting te krijgen. Door middel van toegankelijke tools zoals een serious game wordt kennisuitwisseling gefaciliteerd en samenwerking bevorderd bij de mensen die meedoen. Het geheel is een praktische, speelse en effectieve aanpak die je versterkt om als beleidsmedewerker of professional een project of gebouw samen vorm te geven.

Voortdurend Bijgeschaafd En Verbeterd

De Timelab-methode staat niet stil. Enerzijds ontwikkelt ze zich verder door voortschrijdend inzicht in de concrete projecten die we mee op poten zetten. Anderzijds wordt de methode voortdurend teruggekoppeld naar theoretische en internationale modellen voor ‘commons’ (de veelgebruikte naam voor de materiële of immateriële goederen die gecreëerd en beheerd worden door een gemeenschap volgens hun eigen afspraken). Dat alles maakt de Timelab-methode niet alleen stevig onderbouwd, maar ook erg hands-on en doeltreffend.