Timelab Academy

coacht overheden en organisaties om vorm te geven aan participatieve plekken of projecten. Van bruisende broedplaatsen, inspirerende stadslivings en vernieuwende bedrijfsmodellen tot initiatieven waarvoor we de naam nog moeten uitvinden: wij helpen je plannen in gang zetten én waarmaken.


Gekristalliseerd uit 10 jaar praktijkervaring

Ruim een decennium al stampt Timelab spraakmakende stadsontwikkelings- en innovatieprocessen uit de grond. De rode draad? Brede participatie. Co-creatie tussen inwoners, organisaties en bestuur. En vooral: blijvende resultaten op economisch, sociaal, cultureel en ecologisch vlak. Uit de vele projecten kwam een unieke methode voort waarmee we nu ook beleidsmakers en professionals ondersteunen om een diverse groep mensen zelf te laten organiseren. Timelab Academy is de ‘school’ die uit Timelab groeide en die jou de Timelab-methode leert begrijpen en succesvol leert toepassen op je eigen project.

Een pragmatische en speelse aanpak

Projecten met veel betrokkenen kunnen complex zijn. Zoveel ideeën. Nog meer meningen. En hadden we het al over de verwachtingen? De Timelab-methode vormt de complexiteit van jouw project om naar behapbare, praktische onderdelen. Ze helpt je om problemen op te lossen en de neuzen in één richting te krijgen. Door middel van toegankelijke tools zoals een serious game wordt kennisuitwisseling gefaciliteerd en samenwerking bevorderd bij de mensen die meedoen. Het geheel is een praktische, speelse en effectieve aanpak die je versterkt om als beleidsmedewerker of professional een project of gebouw samen vorm te geven.

Voortdurend bijgeschaafd en verbeterd

De Timelab-methode staat niet stil. Enerzijds ontwikkelt ze zich verder door voortschrijdend inzicht in de concrete projecten die we mee op poten zetten. Anderzijds wordt de methode voortdurend teruggekoppeld naar theoretische en internationale modellen voor ‘commons’ (de veelgebruikte naam voor de materiële of immateriële goederen die gecreëerd en beheerd worden door een gemeenschap volgens hun eigen afspraken). Dat alles maakt de Timelab-methode niet alleen stevig onderbouwd, maar ook erg hands-on en doeltreffend.


Het aanbod van Timelab Academy

Prikkelende inspiratiesessie

Tijdens een korte workshop laten we je proeven van onze cases van de voorbije tien jaar en krijg je inkijk in de unieke Timelab-methode. Het ideale shot zuurstof voor je eigen samenwerkingen.

Individuele coaching

Via een-op-een training en begeleiding ontwikkel je je eigen competenties als trekker, participatiecoach of community builder. Samen creëren we concrete tools waarmee je je project zelfstandig verder uitbouwt.

Intensieve procesbegeleiding

We ondersteunen en begeleiden jouw initiatief van A tot Z: van bij de prille droom tot en met de unieke invulling van jouw plek of project die honderd procent uit de verschillende deelnemers komt.

Een andere vraag?

Heb je een andere noot die je met Timelab Academy wil kraken? Wil je een tool op basis van je eigen methode? Of advies rond een bepaald thema? Neem contact op met Timelab Academy om je vraag te bespreken.


Zo helpen wij je verder

Samenwerken met Timelab Academy in een notendop.

Praktische handvatten

We geven je geen holle tips, maar bruikbare handvatten waarmee je meteen aan de slag kan. Na afloop kan je volledig autonoom en met zelfvertrouwen verder.

Duurzaam beheersmodel

Samen werken we toe naar een degelijk beheerskader voor jouw gedeelde plek of project. Geen eendags-model, maar een kader dat jou vooruit helpt op lange termijn.

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdens een traject gaat er veel aandacht naar jouw persoonlijke ontwikkeling als trekker. Zo helpen we je veerkrachtiger worden en meer betekenisvol in het werk staan.

Fysieke tools

In participatietrajecten hebben fysieke facilitatietools een grote meerwaarde. Samen maken we jouw eigen set tools die leren bevordert en de opgedane kennis levendig houdt.

Helder rapport

Na afloop krijg je een uitgebreid verslag dat inzichten geeft in het traject. Dat maakt het mogelijk om het proces te herhalen, en te anticiperen op valkuilen en opportuniteiten.

Peernetwerk

Je krijgt levenslang toegang tot het lerend netwerk van Timelab Academy. Zo wissel je ervaringen en best practices uit met participatiecoaches in België en ver daarbuiten.


Over onze methode

Hoe creëer je plekken of projecten die van iedereen zijn? Dit zijn de basisprincipes van onze aanpak.

Zeven verschillende patronen

De ruggengraat van de Timelab-methode zijn zeven thema’s of ‘patronen’. Die patronen hebben we gedistilleerd uit onze eigen en wereldwijde ervaringen met ‘commons’. Daarin zagen we dat iedereen die met commons aan de slag gaat, steeds dezelfde uitdagingen tegenkomt: hoe je je als groep organiseert, hoe je middelen deelt, een identiteit creëert, afspraken maakt, processen visualiseert, een open einde omarmt en je impact vergroot. We vonden een slimme manier om je door alle patronen te loodsen en samen de relevantste uit te kiezen. Via workshops waarvoor we management- en coachingsmethodes vertaalden naar speelse en interactieve werkvormen vinden we de antwoorden voor jouw project.

Keer op keer helderder

Ons proces wordt gekenmerkt door herhalingen met duidelijke fases. De eerste schuring is ruw, maar laag na laag wordt de invulling van je project helderder en polijsten we samen verder tot er een hanteerbaar model ontstaat. We werken toe naar een verzelfstandiging van je project en de empowerment van de deelnemers. Het hele traject is er namelijk op gericht om zelfredzaam aan de slag te kunnen gaan met de geleerde lessen en het overbodig maken van onze ondersteuning.

Gegarandeerd uniek resultaat

Timelab Academy voert een strakke regie op het proces en houdt continu een vinger aan de pols. Het proces zorgt voor een uniek resultaat dat uit de bijdrage van de verschillende deelnemers komt, zonder vooraf de uitkomst te bepalen. Geen samenwerking op papier dus, maar echte participatie en co-creatie.


Succesprojecten

  • NEST (Gent) – We creëerden een creatieve ontmoetingsplaats in een voormalige stadsbib.
  • RSL Op Post (Roeselare)We ontwikkelden een gedeelde ruimte zonder stigma in een oud postgebouw.
  • Stadsliving (Kortrijk) – We hielpen een toegankelijke museale ruimte tot stand komen.

Publicaties

Policy Analysis and Recommendations

By Marjolein Cremer (Senior Advocacy Officer, European Cultural Foundation), Maria Francesca De Tullio (Postdoctoral Researcher, University of Antwerp), Pascal Gielen (Professor of Sociology of Culture& Politics, University of Antwerp), Violante Torre (Policy Officer, European Cultural Foundation).

Policy Analysis and Recommendations’  has laid the ground for a new vision on decision-making, one that takes culture as the foundation, inclusiveness and a better quality of life for all citizens. The Analysis brings together the outputs and the outcomes of the CCSC project, and shares the key learnings from the project partners. The Recommendations, based on these core principles, are made for the EU for the support and recognition of commons at the local and EU level. They advocate for the use of the commons as a policy framework that can reinforce the much-needed connection between the local and EU level.

Commons. Between Dreams and Reality

Ana Sofia Acosta Alvarado, Marcela Arreaga, Michel Bauwens, Michele Bee, Marjolein Cremer, Margherita D’Andrea, Sofia de Juan, Maria Francesca De Tullio, Sergi Frías Hernández, Pascal Gielen, Hablarenarte, Giuseppe Micciarelli, José Rodríguez, Will Ruddick, Evi Swinnen, Violante Torre and Laure-Anne Vermaercke.

Commons. Between Dreams and Reality addresses how cooperation and collective actions might influence political and economic realities. At its core, it focuses on the practical life of commons and commoning practices, their factors of growth and transformative potential, as well as on the challenges and contradictions which they face. The book examines the commons in relationship with their local environment and how they can become a tool for the economic sustainability of culture. The aim is to articulate an analysis and look at how commons are addressed by institutions and communities in policy-making and everyday practices.


Klanten aan het woord

“De behoefte aan samenwerking, nationaal en internationaal, is urgent en vraagt om samenwerkingsmethoden die zowel zinvol als effectief zijn. Timelab’s onderzoek naar ’the commons’ en hoe deze manier van samenwerken in de praktijk kan worden toegepast, is zeer relevant voor onze studenten en de kunstwereld, rekening houdend met sociale, ecologische en publieke waarden.”

Gwenoële Trapman – DAS Amsterdam

Neem contact op

Wil je meer weten? De hoofden bij elkaar steken? Ben je benieuwd hoe we jou organisaties van dienst kunnen zijn? Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende kennismakingvia marieke@timelab.org of neem deel aan onze events!